ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการสถานศึกษาarticle
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ทรงคุณวุฒิ
1 นางช่อแก้ว กิตติคุณวัจนะ ประธานกรรมการ ด้านการศึกษา
2 พระมหาสมชาย   โชติญาโญ กรรมการ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3 นายรัตนประโชติ พูนบำเพ็ญ กรรมการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
4 นายกิติศักดิ์ เต้าประเสริฐ กรรมการ ด้านการเมืองการปกครอง
5 นายไพสานต์ เพ็ชรพลาย กรรมการ ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
6 ร.ต.ต.บุญมาก จอมประเสริฐ กรรมการ ด้านความมั่นคง
7 นางละเอียด มูลธิยะ กรรมการ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 นางอังคณา ศักดิ์ชัยกุล กรรมการ ด้านสาธารณสุข
9 นางพรทิพย์ ศิริแตง กรรมการและเลขานุการ  
10 นายปัญญา ครุเสนีย์ กรรมการกิตติมศักดิ์  
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูสุปราณี 092-262-9791, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>