ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


▼ ข่าวกิจกรรมบุคลากร ▼


การประชุมติดตามผลการดำเนิงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.
การประชุมติดตามผลการดำเนิงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

โครงการ "บวชเนกขัมมะศีลจาริณี"

 โครงการ "บวชเนกขัมมะศีลจาริณี"

"คืนชีวา คลองบางหลวง"เพื่อเปิดตัวฟื้นฟูย่านเก่าตลาดน้ำคลองบางหลวง

 "คืนชีวา คลองบางหลวง"เพื่อเปิดตัวฟื้นฟูย่านเก่าตลาดน้ำคลองบางหลวง

โครงการบรรณสัญจร 2559

 โครงการบรรณสัญจร 2559

โครงการอบรม น.ศ.เข้าค่ายเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 โครงการอบรม น.ศ.เข้าค่ายเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รับมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

รับมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 15 มกราคม 2559 ศูนย์ศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

โครงการการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน

 โครงการการวิจัยปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน วันที่ 12-14 มกราคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]



Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูสุปราณี 092-262-9791, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>