ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการบรรณสัญจร 2559

 
▼ ข่าวกิจกรรมบุคลากร ▼

การประชุมติดตามผลการดำเนิงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล
โครงการ "บวชเนกขัมมะศีลจาริณี"
"คืนชีวา คลองบางหลวง"เพื่อเปิดตัวฟื้นฟูย่านเก่าตลาดน้ำคลองบางหลวง
โครงการอบรม น.ศ.เข้าค่ายเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558
โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รับมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก แขวงบางแวก&บางจาก
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา'
พิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร
ทำบุญศูนย์กศน.เขตภาษีเจริญCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>