ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ร่วมกิจกรรมวันเด็ก แขวงบางแวก&บางจาก

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
▼ ข่าวกิจกรรมบุคลากร ▼

การประชุมติดตามผลการดำเนิงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล
โครงการ "บวชเนกขัมมะศีลจาริณี"
"คืนชีวา คลองบางหลวง"เพื่อเปิดตัวฟื้นฟูย่านเก่าตลาดน้ำคลองบางหลวง
โครงการบรรณสัญจร 2559
โครงการอบรม น.ศ.เข้าค่ายเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558
โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รับมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา'
พิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร
ทำบุญศูนย์กศน.เขตภาษีเจริญCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160  เบอร์โทร :  02-4102638-9    
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com