ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ปฏิทินการพบกลุ่ม

 

ปฏิทินการพบกลุ่มภาคเรียนที่ 2 / 2558
กศน.เขตภาษีเจริญ
 *******************

 

ที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

รายการกิจกรรม

1

 พฤศจิกายน 2558

09.00-16.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาห้องประชุมโรงเรียนไชยฉิมพลีฯ

2

8 พฤศจิกายน 2558

09.00-16.00 น.

จัดกระบวนการเรียนรู้พบกลุ่มการเรียนการสอน กรต./โครงงาน

3

15 พฤศจิกายน 2558

09.00-16.00 น.

จัดกระบวนการเรียนรู้พบกลุ่มการเรียนการสอน กรต./โครงงาน

4

22 พฤศจิกายน 2558

09.00-16.00 น.

จัดกระบวนการเรียนรู้พบกลุ่มการเรียนการสอน กรต./โครงงาน

5

29 พฤศจิกายน 2558

09.00-16.00 น.

จัดกระบวนการเรียนรู้พบกลุ่มการเรียนการสอน กรต./โครงงาน

6

6 ธันวาคม 2558

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ.ศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ

7

13 ธันวาคม 2558

09.00-16.00 น.

สอนเสริมคณิตศาสตร์

8

20 ธันวาคม 2558

09.00-16.00 น.

สอนเสริมภาษาไทย

9

27 ธันวาคม 2558

09.00-16.00 น.

สอนเสริมวิทยาศาสตร์(เทศกาลปีใหม่)

10

3 มกราคม 2559

09.00-16.00 น.

สอนเสริมภาษาอังกฤษ(เทศกาลปีใหม่)

11

10 มกราคม 2559

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ.ชุมชนเขตภาษีเจริญ

12

16-17 มกราคม 2559

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

13

23-24 มกราคม 2559

09.00-16.00 น.

เตรียมตัวติวก่อนสอบ

14

31 มกราคม 2559

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน(ค่ายลูกเสือ)

15

6-7 กุมภาพันธ์ 2559

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด

16

14 กุมภาพันธ์ 2559

09.00-16.00 น.

จัดการสอบ N-Net (เฉพาะนักศึกษาที่จบภาคเรียนที่ 2/2558)

17

21 กุมภาพันธ์ 2559

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน

18

28 กุมภาพันธ์ 2559

09.00-16.00 น.

จัดกิจกรรมกีฬา กศน.ภาษีเจริญเกมส์

19

6 มีนาคม 2559

09.00-17.00 น.

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ.โรงเรียนไชยฉิมพลีฯและประกวดโครงงาน

 

 

 

หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 20

12 - 13 มีนาคม 2559

08.30 - 17.00 น. 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

สนามสอบโรงเรียนไชยฉิมพลีฯ 

 

 


 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160  เบอร์โทร :  02-4102638-9    
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com