ReadyPlanet.com
dot
dot
ประวัติสถานศึกษา
dot
bulletปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
bulletสถานที่พบกลุ่ม
dot
รายชื่อของ กศน.แขวงต่างๆ
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้่า
dot
จดหมายถึงครู
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
dot
bulletกลุ่มพระ-เณร
bulletประถม-วัดทองฯ
bulletม.ต้น-วัดทองฯ
bulletม.ต้น-วัดชัยฉิมพลี
bulletม.ต้น-ร.ร ไชยฉิมพลีฯ
bulletม.ต้น-วัดรางบัว
bulletม.ต้น-บางด้วน
bulletม.ปลาย-วัดทองฯ
bulletม.ปลาย-วัดชัยฉิมพลี
bulletม.ปลาย-ร.ร ไชยฉิมพลีฯ
bulletม.ปลาย-วัดตะล่อม
bulletม.ปลาย-วัดรางบัว
dot
คะแนนสอบของนักศึกษา
dot
bulletภาคเรียนที่ 2/2555
dot
แบบหนังสือ-ตำราเรียน
dot
bulletเอกสารรายวิชา
dot
แบบทดสอบวัดความรู้
dot
bulletรายวิชาทดสอบ
dot
ข่าวการศึกษาประเมินเทียบระดับ
dot
bulletหลักสูตรการประเมินเทียบระดับ
dot
ข่าวการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
dot
bulletหลักสูตร English Program
dot
ข่าวประชาคมอาเซียน
dot
bulletข้อมูลอาเซียน
dot
ข่าว สคบ
dot
bulletข้อมูล สคบ
dot
ข่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 ด้าน
dot
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot
ข่าวการอบรมคอมพิวเตอร์
dot
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
dot
ข่าวการศึกษาต่อ
dot
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
dot
ข่าวการรับสมัครงาน
dot
bulletลงประกาศฟรี1
bulletลงประกาศฟรี2
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตข่าวกิจกรรมบุคลากร

Headline article
ประเมินเทียบระดับ article
ประเมินเทียบระดับ article
ประชุมสร้างความปรองดองความสมานฉันท์และกิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์ “ ปรับแนวคิด ร่วมใจพัฒนาสู้ความก้าวหน้า สำนักงาน กศน.กทม. ”
Headline
โครงการวิชาการพัฒนาทักษะชีวิต
Headline
ประเมินเทียบระดับ
Headline
HeadlineCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0819260022
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูภัควัฒน์ 086-813-5869