ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bullet.
bullet.
bullet.
bullet.
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


องค์กรนักศึกษา

คณะทำงานองค์กรนักศึกษากศน.เขตภาษีเจริญ

 

 

องค์กรนักศึกษาของ กศน.เขต ภาษีเจริญ
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระดับชั้น/ตำแหน่ง
1 นายเกษม ฉัตรชฏานุกูล ประธาน ม.ปลาย
2 นายสมชาย ขำเขียว รองประธาน ม.ปลาย
3 นางสมบัติ น่วมเปี่ยม กรรมการ ม.ปลาย
4 นายศรัณยื โปรยโคกสูง กรรมการ ม.ปลาย
5 นายอภิชาติ บุญรอด กรรมการ ม.ปลาย
6 นางสุวรางคณา เรียบร้อย กรรมการ ประถม
7 นายธนโชติ ศรีเกษม กรรมการ ม.ต้น
8 นายเจต อธิคมพิริยะ กรรมการ ม.ต้น
9 นางสาวเมธาวี บัวสมบูรร์ กรรมการ ม.ปลาย
10 นางสาวธัญญาเรศ ทับทอง กรรมการและเลขานุการ ม.ปลาย
11 นางพรทิพย์ ศิริแตง ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา ผู้อำนวยการ  กศนเขตภาษีเจริญ

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>