ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่
กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สมุทรสาคร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สมุทรสาคร ให้เกียรติเผ็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวด ดังนี้
1.โครงงานสปริงเกอร์วอลเตอร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
2.โครงงานนวัตกรรมเครื่องอบผ้า (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ซึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงงาน "นวัตกรรมเครื่องอบผ้า"
การประกวดโครงงานดังกล่าว มีบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วม ดังนี้
1.นางพูลสุข ทรัพย์สมบูรณ์
2.นางสาวเปรมทิพย์ รัตนเรือง
3.นายทิฐินัย ศิริแตง
4.นางพันนิภา จีนเหนาะ
5.นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์การค้า พอร์โตชิโน่ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

    
    
  
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาสีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สานสามัคคี
โครงการ กศน.อาสากาชาดรุ่นใหม่ ใส่ใจค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โครงการหญิง ชาย ใจกล้าเผชิญหน้า เผชิญหนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตภาษีเจริญ
งานประจำปีวัดชัยฉิมพลี 2560
โครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
โครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตสู่วิถีชาวพุทธ
พิธีมอบหนังสือและสื่อจากองค์กรการค้า สกสค.
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาเทียบระดับ
โครงการเดินทางปลอดภัยห่วงใยเพื่อนร่วมทาง
โครงการปลูกจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>