ReadyPlanet.com
dot dot dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletเอกสารรายวิชา
dot
dot
bulletรายวิชาทดสอบ
dot
dot
bulletข้อมูลอาเซียน
dot
dot
bulletข้อมูล สคบ
dot
dot
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
dot
dot
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
dot
dot
bulletลงประกาศฟรี1
bulletลงประกาศฟรี2
dot
dot
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


dot
▼Welcome กศน.เขตภาษีเจริญ ▼

▼ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กศน.เขตภาษีเจริญ ▼

                                                                                                                             

                                                                                                                         

Click ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม กศน.เขตภาษีเจริญ Facebook Fanpage

 

 

        

▼ ข่าวกิจกรรมบุคลากร ▼

 "คืนชีวา คลองบางหลวง"เพื่อเปิดตัวฟื้นฟูย่านเก่าตลาดน้ำคลองบางหลวง

More...

 โครงการบรรณสัญจร 2559

More...

 โครงการอบรม น.ศ.เข้าค่ายเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

More...

 โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

More...

รับมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 15 มกราคม 2559 ศูนย์ศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

More...

 โครงการการวิจัยปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน วันที่ 12-14 มกราคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม

More...

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 โครงการหญิง ชาย ใจกล้าเผชิญหน้า เผชิญหนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตภาษีเจริญ

 โครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ โครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตสู่วิถีชาวพุทธ 30-31 ม.ค.59 วัดชัยฉิมพลี พิธีมอบหนังสือและสื่อจากองค์กรการค้า สกสค. และภาคีเครือข่าย  ณ กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 21 มกราคม 2559 กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาเทียบระดับ วันที่ 15 มกราคม 2559รายงานพิเศษ

 Echo English : แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน 

More...

 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9, 02-0419869    
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูทิฐินัย 080-6007100, ครูตฤณกร 083-456-0978